Samling for toppledere og kommunikasjonsledere

13.oktober 2022 er det samling for toppledere og kommunikasjonsledere. Under følger programmet for denne dagen.

09.00-09.10 Velkommen og intro v/Liv Kari Skudal Hansteen, Tone Tellevik Dahl og Kari Sandberg

09.10-09.45 Fokusområder

BAE-næringen er en del av løsningen på klimakrisen, og har gjennom SAMMEN2030 definert følgende fokusområder for 2022:

KONKURRANSEFORTRINN: Hvordan kan BAE-næringen bidra til at det stilles strengere og mer kunnskapsbaserte klimakrav, slik at de som bidrar mest får et konkurransefortrinn?

KOMPETANSE: Hva må BAE-næringen gjøre for at næringens beste kompetanse og innovasjon tas i bruk?

FORUTSIGBARHET: Hvordan kan BAE-næringen bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene?

Innledere:

Tine Hegli, AHO 

Arild Moe, NRC Group

Jimmy Bengtsson, Veidekke

Camilla Krogh, Ferd

Tore Bakke, Bravida

Thomas Astrup, Cramo

Heidi Berg, Trimble

Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Gruppen

09.45-10.05 Diskusjon rundt bordene

10.05-10.20 Oppsummering rundt bordene

10.20-10.40 Pause

10.40-10.50 Kommunikasjonsgruppe fakta, signatursetninger og fokus v/Hege Njå Bjørkmann

10.50-11.10 Innledninger fortsetter:

Hilde Kristoffersen, BM

Andreas Jul Røsjø, Møller

Gard Kvalheim, LAB

Ole Petter Thunes, Rambøll

11.10-11.30 Diskusjon rundt bordene

11.30-11.45 Oppsummering av diskusjon

11.45-11.50 Info om samlingen for Ambassadørene 21. november v/Kristin Syvertsen

11.50-12.00 Kort oppsummering, veien videre og takk for nå

12.00 Lunsj