Bærekraft

Bærekraft og bærekraftsmålene står helt sentralt i SAMMEN2020-samarbeidet. Det er også en viktig tema for mange av våre deltakere. Trykk på ikonene under og les om bærekraftfokuset til våre deltakere.