Nøkkeltall BAE

Gjennom SAMMEN2020 skal vi jobbe for å posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende. Vi representerer landets største fastlandsnæring, og det ligger en enorm kraft i å opptre samlet. Ved at vi har samme fokus uavhengig størrelse på bedrift og organisasjon, fagområder og hvor i landet vi holder til, kan vi oppnå mye. Vi har samlet og oppsummert dette budskapet i presentasjonen «Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid». Powerpointen av budskapene rundt BI-rapporten kan lastes ned og vi oppfordrer alle til å bruke denne i sammenhenger der de presenterer næringen. Nøkkeltallene i denne presentasjonen er basert på forskningsrapporten «En verdiskapende bygg,- anlegg- og eiendomsnæring (BAE)» (BI 2019). Her er det mulig å gå mer i dybden på tallene og funnene som presentasjonen og arbeidet til SAMMEN2020 er basert på.