Nøkkeltall Byggenæringen

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og representerer en hel verdikjede bestående av alt fra de som bestiller, planlegger, former og produserer til de som drifter, vedlikeholder og bygger. Næringen består av 400 000 medarbeidere, fordelt på 100 000 bedrifter, som representerer en samlet verdiskapning på 400 milliarder kroner.. Nøkkeltallene er basert på forskningsrapporten «En verdiskapende bygg,- anlegg- og eiendomsnæring (BAE)» (BI 2019). Her er det mulig å gå mer i dybden på tallene og funnene som presentasjonen og arbeidet til SAMMEN2030 er basert på.