Samling for kommunikasjonsledere

Samlinger

1. Hansteen - Velkommen til Kommunikasjonssamling

2. Sandnes og Hansteen - refleksjoner fra toppledersamling

3. Reve og Bygballe - BAE verdiskapingsstudie

4. Ketil Søyland - Fra flyskam til materialskam

5. Gruppearbeid kommunikasjonsplan