Om oss

Mål for “BAE- næringen SAMMEN 2030”

 • Bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår

 • Posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende

 • Bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas

Formål og hensikt

Formålet med prosjekt «BAE-næringen SAMMEN2020» er å samle ledere fra hele verdikjeden både store, mellomstore og mindre bedrifter fra hele landet. Ledere som ser betydningen av og møtes, skape debatt og sette en agenda som bidrar til at hele næringen fremsnakkes og videreutvikles. Ledere som bidrar til at vi blir sett på som en viktig og seriøs kompetansenæring, formidle fakta og tall fra Norges største fastlandsnæring.

Hensikten er å nå ut med noen få viktige budskap i hele landet, men også tydelig budskap til politisk ledelse sentralt som lokalt. Ved å tilrettelegge for at ledere fra hele verdikjeden møtes to ganger i året og få frem disse perspektivene skal vi anvende bedriftsledere også som ambassadører. Budskapene og debattene som i fellesskap skal settes bør kunne anvendes av organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i næringen både nasjonalt og lokalt i etterkant for å skape en sterkere «stemme». Videre etableres det et forum av nøkkelpersoner innen kommunikasjon og markedsføring fra noen av partnerne.

Mål

 1. Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring

 2. Synliggjøre BAE-næringens verdiskapning og betydning for samfunnet

 3. Vise BAE-næringen som en viktig næring og som Norges største fastlandsnæring

 4. Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftsmål.

Organisering

BAE-rådet som har eierskap til prosjektet, består av følgende organisasjoner: Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, RIF, BNL, Arkitektbedriftene i Norge, Virke, MEF og Nelfo. Det er et sekretariat som koordinerer prosjektet. Prosjektet ledes av Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Jon Sandnes (BNL).

Bærekraft et strategisk fokusområde

Vi har valgt bærekraft som det viktigste strategiske fokusområdet for prosjektet. Det er flere gode grunner til det:

 • BAE-næringen bidrar vesentlig til både forbruk og utslipp. Dette er et område hvor næringen vår kan gjøre en forskjell

 • Fokus på bærekraft skaper nye forretningsmuligheter og insentiver for å styrke arbeidet med nødvendig innovasjon og teknologiutvikling/ digitalisering som kan gi økt lønnsomhet og bedre marginer

 • Fokus på bærekraft gir grunnlag for et godt og nødvendig samspill mellom næringen, myndigheter, og sivilsamfunn

 • Det vil styrke næringen i kampen om talentene. Unge søker jobb med mening, og de har et stort ønske om å bidra, ikke bare til bedriften, men også til samfunnet

Styringsgruppe

 • Liv Kari Skudal Hansteen, RIF (Leder)

 • Steinar Skjerdingstad, Arkitektbedriftene

 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

 • Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge

 • Kari Sandberg, EBA

Strategisk råd for kommunikasjon

 • Hege Njå Bjørkmann, Norconsult (leder)

 • Christian Altman, Nye Veier

 • Kjell Kvarekvål, JM

 • Trond Brekke, BNL

 • Knut Ekern, AF

 • Hege-Lill Hagen Asp, RIF

 • Ole Kristian Lunde, Caverion

 • Geir Boye Lindhjem, Arkitektbedriftene

 • Roger Solheim, SOLKOM

Miljø- og bærekraftgruppe

 • Ketil Søyland, Norconsult (leder)

 • Maarten Lohne van der Eynden, Nye Veier

 • Morten Nordskar, Grønn Byggallianse

 • Tine Hegli, Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo

Ambassadører

 • Kirsten Syvertsen, Rambøll

 • Gina Marie Qvale, Rambøll

 • Mats Mauer Pettersen, Norsk Gjenvinning

 • Henrik Kyte Assmann, Nye Veier

Prosjektleder

Jan Halstensen

Kontaktinfo:
Mobil: 905 15 810
E- post: Jan.Halstensen@saint-gobain.com

En møteplass for små og store BAE- bedrifter fra hele landet

De som har sagt ja til å være med så langt...