Samling for toppledere og kommunikasjonsledere 12. oktober

12. oktober hadde SAMMEN2030 samling for toppledere og kommunikasjonsledere. Her kan du se presentasjoner og videoer som ble presentert på samlingen.

Program

Oppsummering av klimaundersøkelsen

Rapport fra kommunikasjonsgruppen (PDF)

Rapport fra kommunikasjonsgruppen (PPT)


Hva må til for å nå klimamålene?

Erfaringer med klimapartnerskap i Danmark

Hva bør være fokus for byggenæringen - Snøhetta

Hva bør være fokus for byggenæringen - Backe

Hva bør være fokus for byggenæringen - Aspelin Ramm

Hva bør være fokus for byggenæringen - Bravida

Hva bør være fokus for byggenæringen - Multiconsult