Toppledersamlinger

10.11.2021 Toppledersamling

Eirik Gjelsvik Backe

Per Brevik - HeidelbergCement

Marianne Røiseland

Liv Kari Skudal Hansteen

Kristin Helene Syvertsen

Kjell Kvarekvål og Christian Altmann

Gunn Helen Hagen og Gunnar Boyum

Grete Asplund - Sweco

Evolve Arena ASIA

Egil Skavang og Michelle Wright - Arkitektbedriftene

Anette Aanesland - Nye Veier

Tone Tellevik Dahl - Evolve Klimafakta

21.4.2020 Toppledersamling

Digital samling for toppledere og kommunikasjonsledere om hovedfokus for 2021. Video:

20.11.2019 Toppledersamling

1. Reve og Bygballe - BAE studie 2019

2. Ståle Rød - Skanska - Sammen 2020 om bærekraft

3. Martin Asp - JM - Hvordan gjøre en forskjell

5. Erik Osmundsen BAE Sammen 2020

7. Morten Grongstad BAE Sammen 2020

8. Ingrid Dahl Hovland - Verdiskapning og bærekraft - Sammen 2020

9. Tore Strandskog - Nelfos tenking om bærekraft - Sammen 2020

6. Idar Kreutzer Finans Norge Sammen 2020